“Nulté” setkání Česko-Slovenského CISO Club 22.11.2022

Beseda se zajímavými hosty „Česko-Slovenského CISO Club“ 22.11.2022

Diskutovaná témata:

Oblast kyberbezpečnosti zažívá ruku v ruce s postupující digitalizací firem a organizací, nejen s ohledem na COVID a konflikt na Ukrajině, výraznou dynamizaci vývoje. Na jedné straně je tu množství nových technologických výzev viz např. změna situace v typu zaměření, četnosti a šíření ransomware. Do toho přicházejí nové normy, které budou mít zcela zásadní dopad na zajištění bezpečnosti firem a organizací v kyberprostoru (ZKB, NIS2…).

Na druhé straně je zcela zásadním článkem digitální bezpečnosti člověk. Současné výzvy a stupeň vývoje dění v kyberprostoru si vyžadují velké množství kvalifikovaných lidí, kterých dle dostupných analýz pouze v ČR chybí cca 20-30 tisíc.

Jak se s touto situací vypořádat? A jak řešit ve firmách a významných organizacích otázky jako jsou outsoursing partnera, služby vendora nebo změna z přístupu „best of bread“ na platformu, která poskytuje komplexnější pohled…

Vážení hosté z řad ředitelů digitální bezpečnosti prezentovali na setkání Česko-Slovenského CISO Club své zkušenosti s řešením nejen výše zmíněných otázek.

FOTOGALERIE

PROGRAM Z PŘEDCHOZÍHO SETKÁNÍ 22.11.2022 

}

14:40 - 15:00

Registrace
}

15:00 - 15:15

Úvodní slovo k další vizi CISO CLUBU v rámci  spolupráce CEDEG a Trend Micro 

IVO ŘÍHA, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA CEDEG / MAROŠ BARABAS, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA CEDEG & CTO AEC

}

15:15 - 15:45

Trendy v randsomware 2022 

JIŘÍ GOGELA, SENIOR MANAGER, TREND MICRO RESEARCH

}

15:45 - 16:15

Nedostatek lidských zdrojů při zabezpečení systémů v rámci skupiny ČEZ 

POZVANÝ HOST: DANIEL ROUS, ŘEDITEL ÚTVARU – BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITEL, OCHRANA SKUPINY ČEZ

}

16:15 - 16:45

Nedostatek lidských zdrojů při zabezpečení systémů v rámci skupiny ČEZ 

POZVANÝ HOST: MARTIN VOŘÍŠEK, VEDOUCÍ OIS FN V MOTOLE

}

16:45 - 17:00

ELI – ERIC 

POZVANÝ HOST: MARIAN VIDEKA, IT INFRASTRUCTURE ARCHITECT, SENIOR ADMINISTRATOR, MCP V ELI BEAMLINES, ERIC

}

17:00 - 17:35

Diskuse s pozvanými hosty 

 

}

17:35

Networking

HLAVNÍ PARTNER:

KONTAKTY

CEDEG, z.s.
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba
www.cedeg.eu

Mgr. Lucie Freiberg, MBA – Event Director
lucie.freiberg@cedeg.eu   |   +420 721 644 472

Kristýna Ištvanfyová – Marketing manager
istvanfyova@cedeg.eu   |  +420 778 040 553

NAPIŠTE NÁM

15 + 8 =