CEDEG, z.s. a generální partner Trend Micro vás zvou na setkání členů „CISO CLUBu“ – besedu se zajímavými hosty

Beseda se zajímavými hosty „Česko-Slovenského CISO Clubu“ 22.11.2022

Diskutovaná témata:

Oblast kyberbezpečnosti zažívá ruku v ruce s postupující digitalizací firem a organizací, nejen s ohledem na COVID a konflikt na Ukrajině, výraznou dynamizaci vývoje. Na jedné straně je tu množství nových technologických výzev viz např. změna situace v typu zaměření, četnosti a šíření ransomware. Do toho přicházejí nové normy, které budou mít zcela zásadní dopad na zajištění bezpečnosti firem a organizací v kyberprostoru (ZKB, NIS2…).

Na druhé straně je zcela zásadním článkem digitální bezpečnosti člověk. Současné výzvy a stupeň vývoje dění v kyberprostoru si vyžadují velké množství kvalifikovaných lidí, kterých dle dostupných analýz pouze v ČR chybí cca 20-30 tisíc.

Jak se s touto situací vypořádat? A jak řešit ve firmách a významných organizacích otázky jako jsou outsoursing partnera, služby vendora nebo změna z přístupu „best of bread“ na platformu, která poskytuje komplexnější pohled…

Vážení hosté z řad ředitelů digitální bezpečnosti budou na setkání Česko-Slovenského CISO Clubu prezentovat své zkušenosti s řešením nejen výše zmíněných otázek.

Prezentující:

Ředitelé digitální bezpečnosti významných firem a organizací

Určeno pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, ředitelé digitální bezpečnosti firem a organizací

Pořadatel:

CEDEG, z.s.

Hlavní partner akce:

Trend Micro

Date

22. 11. 2022

Time

14:40
Truhlárna - Event room

Lokalita

Truhlárna - Event room
Multifunkční prostor Truhlárna, Šaldova 388/5, Praha 8

Cena

Zdarma

Program

Hodinový rozvrh

útery 22. listopadu 2022

14:40 - 15:00
Registrace
15:00 - 15:15
ÚVODNÍ SLOVO K DALŠÍ VIZI CISO CLUBU V RÁMCI SPOLUPRÁCE CEDEG A TREND MICRO
IVO ŘÍHA, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA CEDEG / MAROŠ BARABAS, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA CEDEG & CTO AEC
15:15 - 15:45
Trendy v ransomware 2022
Jiří Gogela, Senior manager, Trend Micro Research
15:45 - 16:15
NEDOSTATEK LIDSKÝCH ZDROJŮ PŘI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMŮ V RÁMCI SKUPINY ČEZ
POZVANÝ HOST: DANIEL ROUS, Ředitel útvaru – bezpečnostní ředitel, Ochrana Skupiny ČEZ
16:15 - 16:45
NEDOSTATEK LIDSKÝCH ZDROJŮ PŘI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI V MOTOLE
POZVANÝ HOST: MARTIN VOŘÍŠEK, Vedoucí OIS FN v Motole
16:45 - 17:00
ELI – ERIC
POZVANÝ HOST: MARIAN VIDEKA, IT Infrastructure Architect, Senior Administrator, MCP v ELI Beamlines, ERIC
17:00 - 17:35
DISKUSE S POZVANÝMI HOSTY
17:35
NETWORKING
MODERUJE:
MAROŠ BARABAS, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA CEDEG & CTO AEC
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.