Národní klastrová asociace, ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, CEDEG, IRESA CZ a partneři vás zvou na konferenci věnované nabídce cloudových služeb a kyberbezpečnostních řešení:

Cloudové služby a kyberbezpečnost

Prezentující:

Zástupci NCA/CEDEG, Tech Data – A TD SYNNEX Company, Thales, ProID a další.

Dvě aktuální témata, tedy situace spojená s Covid19 a bezpečnostní situace v Evropě, posunují trendy v oblasti informačních technologií ve výrobních firmách i veřejném sektoru zcela zásadně.

Na jedné straně stále více firem a organizací přechází či zvažuje přechod do cloudového prostředí. Na druhé straně roste tlak na zabezpečení IT systémů, včetně služeb využívaných právě v cloudovém prostředí…

Diskutovaná témata:

– přesun IT infrastruktury a šíře možných služeb v cloudovém prostředí
– přednosti i výzvy aplikací v cloudu
– ochrana dat a služeb v cloudu
– aktuální rizika kyberprostoru ve firmách, veřejné správě i subjektech kritické infrastruktury
– přehled nejaktuálnějších kyberbezpečnostních rizik a recepty na jejich eliminaci
– lidské zdroje v kyberprostoru a mnohá další témata

 

Pořadatelé si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Určeno pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol

Vstupné:

Vstup pro účastníky zdarma.

Zástupci firem vykonávajících poradenství v oblasti kyberbezpečnosti hradí vstupní poplatek 3 500 Kč + DPH předem převodem na účet.

Date

28. 04. 2022

Time

8:30
ELI Beamlines

Lokalita

ELI Beamlines
Za Radnicí 835, Dolní Břežany

Cena

Zdarma

Program

Hodinový rozvrh

čtvrtek 28. dubna 2022

8:30 - 9:00
Registrace
9:00 - 9:10
Úvodní slovo za NCA
Ivo Říha, viceprezident, Národní klastrová asociace, CEDEG
9:10 - 9:45
Amazon Web Services - budoucnost našeho IT
Lukáš Slabihoudek, divize AWS společnosti Tech Data - A TD SYNNEX Company
9:45 - 10:10
Data v Cloudu pod výhradní kontrolou
Petr Kunstát, Thales
10:10 - 10:35
SOPHOS Synchronized Security - zbraň v boji proti moderním hrozbám
JINDŘICH ROSIČKA, AWIN IT
10:35 - 11:05
Coffee Break
11:05 - 11:30
Bezpečné dvoufaktorové přihlášení do cloudů a dalších aplikac
Zdeněk Šiška, ProID
11:30 - 11:40
Heimdal Security - filtrace DNS: ochrana proti moderním online hrozbám
Josef Javora, TIS Partners
11:40 - 11:50
CEO Fraudy a BEC - e-mailové útoky s podvrhem identity a ochrana Heimdal Security Email Fraud Prevention
Josef Javora, TIS Partners
11:50 - 12:10
Kybernetický zákon v praxi a regulace služeb v cloudu
Adam Kučínský, NUKIB
12:10
LOSOVÁNÍ VĚCNÝCH CEN OD PARTICIPUJÍCÍCH FIREMKonec akce
12:15
Oběd, konec akce
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.