Pozvánka na konferenci praktických inspirací (nejen) pro veřejnou správu.

Digitální technologie v řízení a rozvoji českých měst a obcí – Liberec

Partneři

Národní klastrová asociace, středoevropské uskupení CEDEG, Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje, Liberecký
kraj, Technická univerzita Liberec

Další ročník akce zabývající se vlivem a využitím technologií při rozvoji agend veřejné správy přináší nové inspirace, praktické zkušenosti a konkrétní příklady moderních technologií, které využívají obce, regiony a další organizace při optimalizaci, digitalizaci
a automatizaci infrastruktury, dopravní obslužnosti, ve vlastním provozu, energetice a souvisejících oblastech. Důležitou součástí je komplexní zabezpečení těchto
technologií.

  • Jak mohou komunikovat autobusy mezi sebou, se zastávkami a dalšími prvky MHD?
  • Úřady stále častěji uvažují o robotizaci/automatizaci vybraných procesů jejich agendy.
  • Budování datových platforem a jejich aplikací.
  • Pro hackera není nic problém, a to ani u digitálních systémů ve veřejné správě – etický hacker však poukáže na aktuální slabá místa v ochraně kyberprostoru organizací.
  • Využití krizových informačních systémů, a ochrana měkkých cílů.
  • Vhodné využití technologií může napomáhat zdravějšímu životu a bydlení a asistovaný život pro seniory jako služba místní samosprávy a další témata…
  • Praktické ukázky vybraných, úspěšně nasazených technologických řešení a zkušenost z ČR i zahraničí.

Pořadatelé si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Určeno pro:

Zastupitelé obcí a měst, vedoucí představitelé obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol, šéfové IT a odborů regionální/strategického rozvoje obcí a firem.

Podmínky fyzické účasti na akci:

Akce se bude konat za předpokladu rozvolnění současných anti-covidových opatření, kdy budou aplikována konkrétní opatření vztažená k datu konání akce.

Účastníci akce přijímají na základě registrace veškerou zodpovědnost spojenou s jejich účastí na akci.

Hygienické podmínky v duchu zásad Anti-Covid19 – participanti budou u sebe mít pro případ potřeby prokázání u registrace či jiné kontroly v den akce platné potvrzení dle aktuálních požadavků ze strany státu. BUDE UPŘESNĚNO E-MAILEM PŘED KONÁNÍM AKCE.

Předpokládané požadavky:

  • – Negativní antigenní nebo PCR test na Covid19 (ne starší než 72 hodin)
  • – Potvrzení o očkování proti COVID19
  • – Potvrzení o prodělaném onemocnění (s ukončením nemoci nejdéle 180 dní před konáním akce).

Date

25. 10. 2021

Time

8:30
Technická univerzita v Liberci

Lokalita

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, Velká Aula

Cena

Zdarma

Akce se koná pod záštitou rektora Technické univerzity v Liberci a radního pro řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování Libereckého kraje.

Program

Hodinový rozvrh

Program

8:30 - 9:00
registrace
9:00 - 9:10
Úvod
Ivo Říha, viceprezident NCA
9:10 - 9:15
Chytrý region Liberecký kraj
Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova
9:15 - 9:25
Fenomén IoT/Smart City
Zdeněk Plíva, děkan FM TUL
9:25 - 9:35
Naplňování strategie chytrého regionu Libereckého kraje
Petr Dobrovský, ředitel, ARR
9:35 - 9:50
Datová platforma Hl. m. Prahy a její aplikace ICT
Operátor/Hl. m. Praha
9:50 - 10:15
Systémové řízení dopravy MHD – synergie projektu C-ROADS
Jiří Vítek, C-ROADS/O2
10:15 - 10:45
Coffee Break
10:45 - 11:10
Zapojení IT řešení pro služby poskytované samosprávami
Radim Pracuch, Datasys
11:10 - 11:35
Jak začít využívat IoT pro budovy a energie prakticky a smysluplně.
Dalibor Lukeš, IOTOR
11:35 - 12:00
Bezpečnost organizace není pouze kybernetická
Martin Bajer, TTC Marconni
12:00 - 12:25
Není hacker jako hacker - etický hacking poukáže na slabiny organizace
Mikuláš Hrdlička, AEC
12:25 - 12:40
Coffee Break 2
12:40 - 13:05
Bezpečnost aplikací
Michal Motyčka, ALEF/ F5
13:05 - 13:30
Využití Security Operations Center ve veřejné správě
bude doplněno
13:30 - 14:10
Oběd
14:10 - 14:35
Smart City na prahu domu
Michal Hozák, T-Mobile
14:35 - 14:50
Digitalizace a udržitelná energetika na úrovni skupin budov
Michal Kuzmič, ČVÚT UCCEB
14:50 - 15:00
Chytré technologie ve výuce na TUL
Lenka Kosková- Třísková + Miloš Hernych, TUL
15:00 -
konec akce