Pozvánka na konferenci praktických inspirací (nejen) pro veřejnou správu.

Digitální technologie v řízení a rozvoji českých měst a obcí – Liberec (přesunuto do ONLINE prostředí)

Partneři

Národní klastrová asociace, středoevropské uskupení CEDEG, Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje, Liberecký kraj, Technická univerzita Liberec

Další ročník akce zabývající se vlivem a využitím technologií při rozvoji agend veřejné správy přináší nové inspirace, praktické zkušenosti a konkrétní příklady moderních technologií, které využívají obce, regiony a další organizace při optimalizaci, digitalizaci
a automatizaci infrastruktury, dopravní obslužnosti, ve vlastním provozu, energetice a souvisejících oblastech. Důležitou součástí je komplexní zabezpečení těchto
technologií.

  • Jak mohou komunikovat autobusy mezi sebou, se zastávkami a dalšími prvky MHD?
  • Úřady stále častěji uvažují o robotizaci/automatizaci vybraných procesů jejich agendy.
  • Budování datových platforem a jejich aplikací.
  • Pro hackera není nic problém, a to ani u digitálních systémů ve veřejné správě – etický hacker však poukáže na aktuální slabá místa v ochraně kyberprostoru organizací.
  • Využití krizových informačních systémů, a ochrana měkkých cílů.
  • Vhodné využití technologií může napomáhat zdravějšímu životu a bydlení a asistovaný život pro seniory jako služba místní samosprávy a další témata…
  • Praktické ukázky vybraných, úspěšně nasazených technologických řešení a zkušenost z ČR i zahraničí.

Pořadatelé si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Určeno pro:

Zastupitelé obcí a měst, vedoucí představitelé obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol, šéfové IT a odborů regionální/strategického rozvoje obcí a firem.

Date

30. 11. 2021

Time

9:00

Cena

Zdarma

Akce se koná pod záštitou rektora Technické univerzity v Liberci a radního pro řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování Libereckého kraje.

Program

Hodinový rozvrh

Program

9:00 - 9:10
Úvod
Ivo Říha, Prezident CEDEG a viceprezident NCA
9:10 - 9:15
Chytrý region Liberecký kraj
Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova
9:15 - 9:30
Fenomén IoT/Smart City
Lenka Kosková Třísková, TUL
9:30 - 9:45
Naplňování strategie chytrého regionu Libereckého kraje
Petr Dobrovský, ředitel, ARR
9:45 - 10:10
Systémové řízení dopravy MHD – synergie projektu C-ROADS
Jiří Vítek, C-ROADS/O2
10:10 - 10:35
Zapojení IT řešení pro služby poskytované samosprávami
Radim Pracuch, Datasys
10:35 - 10:45
Přestávka
10:45 - 11:10
Jak začít využívat IoT pro budovy a energie prakticky a smysluplně.
Dalibor Lukeš, IOTOR
11:10 - 11:30
Principy fungování energetických komunit v Česku
Petr Wolf, ČVÚT UCEEB
11:30 - 11:50
Bezpečnost organizace není pouze kybernetická
Martin Bajer, TTC Marconni
11:50 - 12:10
Využití Security Operations Center ve veřejné správě,
Pavel Meletzký, Visitech
12:10
konec akce