Středoevropské uskupení CEDEG, Národní klastrová asociace, Technologické inovační centrum,  Zlínský kraj, Network Security Monitoring Cluster, SOPK a partneři vás zvou k participaci na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení:

Kyberbezpečnost v regionech – Zlín

zlinsky-kraj
tic zlin

Prezentující:

Zástupci NCA/CEDEG, vedení Zlínského kraje a partnerských technologických firem: ESET, ATOS, Proofpoint, AEC, Veracomp, ProID, ALEF/F5, Novicom, Axenta, TIS Partners a další.

Těšit se můžete na přehled nejaktuálnějších kyberbezpečnostních rizik a recepty na jejich eliminaci…

Diskutovaná témata:

– Jak reagovat na aktuální hrozby a zabezpečit se před nimi?
– S jakými typy hrozeb se můžeme setkat v současné fázi digitalizace?
– Potřebujete zabezpečit firemní či úřední data v souladu s legislativou GDPR?
– Jaké osvědčené a sofistikovanější typy SW a další související bezpečnostní technologie lze v rámci zabezpečení pořídit pro ochranu výroby a dat v konkrétní organizaci, obci či firmě?
– A další témata…

Pořadatelé, Národní klastrová asociace, Technologické inovační centrum, středoevropský metaklastr CEDEG, Zlínský kraj, Network Security Monitoring Cluster, IRESA CZ si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Určeno pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol

Vstupné:

Vstup pro zástupce výrobních a obslužných firem, měst, krajů a jejich organizací, subjektů kritické infrastruktury, výzkumných organizací, vysokých škol a bezpečnostních složek zdarma.

Zástupci firem vykonávajících poradenství v oblasti kyberbezpečnosti hradí vstupní poplatek 3 500 Kč + DPH hotově při prezenci.

Dárek:

Každý účastník obdrží od našeho partnera TIS partners dárek:
Heimdal Threat Prevention Home: 6-ti měsíční licence ochrany PC/Windows nebo MacOS, popřípadě Android proti pokročilým hrozbám, které umí spolehlivě překonat i ochranu nejmodernějšími antiviry.
VÍCE INFORMACÍ O LICENCI

Podmínky fyzické účasti na akci:

Počet míst omezen. Program i bezpečnostní opatření budou upravována dle aktuálních požadavků vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. Platná jsou pravidla Ministerstva zdravotnictví pro den konání akce. Změny ve struktuře programu s ohledem na vývoj zdravotní situace vyhrazeny.
Finální logistika akce bude účastníkům sdělena nejpozději 2 dny před akcí.
Účastníci akce svojí prezencí souhlasí s případným pořizováním fotodokumentace z důvodu PR akce a současně berou odpovědnost za jakákoliv případná rizika plynoucí z jejich účasti na akci.

Date

17. 03. 2022

Time

8:30
Technologické inovační centrum Zlín, konferenční prostory

Lokalita

Technologické inovační centrum Zlín, konferenční prostory
Vavrečkova 5262, Zlín

Cena

Zdarma

Program

Hodinový rozvrh

čtvrtek 17. března 2022

8:30 - 9:00
registrace
9:00 - 9:10
Úvodní slovo za NCA/CEDEG
Ivo Říha, viceprezident, Národní klastrová asociace
9:10 - 9:20
Digitalizace a kyberbezpečnost ve Zlínském kraji
Jiří Jaroš, Radní pro digitalizaci, mládež a sport, Zlínský kraj
9:20 - 9:45
MODERNÍ NÁSTROJE PRO BEZPEČNOU PRACOVNÍ IDENTITU
Petr Ciprys, ProID
9:45 - 10:10
Stopy hackerů a jak je odhalit
Pavel Minařík, Progress
10:10 - 10:35
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A JAK JI RYCHLE DOSTAT POD KONTROLU
RADIM PRACUCH, DATASYS
10:35 - 10:55
Coffee Break
10:55 - 11:20
SOPHOS SYNCHRONIZED SECURITY – ZBRAŇ V BOJI PROTI MODERNÍM HROZBÁM
JINDŘICH ROSIČKA, AWIN IT
11:20 - 11:45
Od kódu až k zákazníkovi aneb strastiplná cesta aplikace moderní dobou
MICHAL MOTYČKA, ALEF DISTRIBUTION CZ
11:45 - 12:10
CZECHIDM - IDENTITY ACCESS MANAGEMENT ANEB POMOZTE SVÉMU IT
PAVEL BORS, BCV SOLUTIONS / CZECHIDM
12:10 - 12:35
Jak na monitoring kybernetické bezpečnosti ve společnosti. - Security Operation Center
JAN KOZÁK, AXENTA
12:35 - 13:00
Coffee break
13:00 - 13:25
BUDOVÁNÍ REÁLNĚ DOSTUPNÉ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
TOMÁŠ DOKOUPIL, NOVICOM
13:25 - 13:35
HEIMDAL SECURITY – FILTRACE DNS: OCHRANA PROTI MODERNÍM ONLINE HROZBÁM
Josef Javora, TIS partners, s.r.o.
13:35 - 13:45
CEO FRAUDY A BEC – E-MAILOVÉ ÚTOKY S PODVRHEM IDENTITY A OCHRANA HEIMDAL SECURITY EMAIL FRAUD PREVENTION
Josef Javora, TIS partners, s.r.o.
13:45 - 14:00
Koncepce SŠ Junior center excelence informační bezpečnosti v ČR
Jiří Sedláček, Network Security Monitoring Cluster
14:00
Losování věcných cen od partnerských firem, konec akce
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Axenta