Stredoevropské uskupenie CEDEG, Inovačné centrum Košického kraja, Košický kraj, Združenie miest a obcí Slovenska a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanú praktickým odporučeniam a prezentáciám účelných technických riešení:

Kybernetická bezpečnosť v regiónoch – Košice 2022

POZOR – ZMENA DÁTUMU!!!

zmos

Intro

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Usporiadatelia a partneri si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Určené pre:

vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Vstupné:

Vstup na konferenciu je pre účastníkov bezplatný.
Zástupcovia firiem poskytujúcich komerčné služby v oblasti IT hradia účastnícky poplatok 150 EUR na osobu.

 

Date

16. 11. 2022

Time

8:20
Tabačka Kulturfabrik

Lokalita

Tabačka Kulturfabrik
Gorkého 2, 040 01, Košice, Slovensko

Cena

Zdarma

Program

Hodinový rozvrh

Program

8:20 - 8:50
registrácia
8:50 - 9:00
Úvodné slovo
Ivo Říha, predseda predstavenstva CEDEG
9:00 - 9:10
Úvodné slovo k smart regiónu Košického kraja
Peter Breyl, Generálny riaditeľ Inovačného centra Košického kraja
9:10 - 10:10
Investigace sítě s WhatsUp Gold a Flowmon
Martin Ševčík, Progress
10:10 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 11:30
Ako útočníci používajú DNS a ako sa dá brániť.
Ján Ryneš, Infoblox
11:30 - 12:00
F5 - Bezpečnost provozovaných webových aplikací
Jakub Šumpich, ALEF (F5)
12:00 - 12:25
PENTERA – ETICKÝ HACKER JAKO SOFTWARE
PAVEL MIXÁN, DNS, PENTERA
12:25
Losovanie vecných cien vendorov, koniec podujatia
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.