Stredoevropské uskupenie CEDEG, Inovačné centrum Košického kraja, Košický kraj, Združenie miest a obcí Slovenska a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanú praktickým odporučeniam a prezentáciám účelných technických riešení:

Kybernetická bezpečnosť v regiónoch – Košice 2022

zmos

Intro

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Usporiadatelia a partneri si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Určené pre:

vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Vstupné:

Vstup na konferenciu je pre účastníkov bezplatný.
Zástupcovia firiem poskytujúcich komerčné služby v oblasti IT hradia účastnícky poplatok 150 EUR na osobu.

 

Date

11. 10. 2022

Time

8:20
Tabačka Kulturfabrik

Lokalita

Tabačka Kulturfabrik
Gorkého 2, 040 01, Košice, Slovensko

Cena

Zdarma

Program

Hodinový rozvrh

Program

8:20 - 8:50
registrácia
8:50 - 9:00
Úvodné slovo
Ivo Říha, predseda predstavenstva CEDEG
9:00 - 9:10
SMART región Košický samosprávný kraj a informačná bezpečnosť
Predseda Košického samosprávneho kraja
9:10 - 9:35
Kybernetická bezpečnosť z pohľadu zákona
Rastislav Janota, SK-CERT, NBÚ
9:35 - 10:00
PENTERA – ETICKÝ HACKER JAKO SOFTWARE
Pavel Mixán, DNS, Pentera
10:00 - 10:25
Ako sa stať úspešným hackerom priemyslených systémov za 15 minút
Martin Lohnert, Soitron
10:25 - 10:50
Ako útočníci používajú DNS a ako sa dá brániť.
Ján Ryneš, Infoblox
10:50 - 11:25
Coffee Break 1
11:25 - 11:50
STOPY HACKERŮ A JAK JE ODHALIT
Jan Kalabus, Progress
11:50 - 12:15
F5 - Bezpečnost provozovaných webových aplikací
Jakub Šumpich, ALEF (F5)
12:15
Obed, losovanie vecných cien vendorov, koniec podujatia
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.