Slovenská obchodná a priemyselná komora, Stredoevropské uskupenie CEDEG,Národní klastrová asociace a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanej praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických riešení:

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V REGIÓNOCH – ZÁPADNÉ SLOVENSKO 2024

Intro

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Diskutované témy

  • Ako sa mení kyberbezpečnosť v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a COVIDom?,
  • Nová smernica NIS2 a schopnosť firiem a organizácií riešiť kybernetickú bezpečnosť,
  • Aktuálne skúsenosti s útokmi ransomware a zmena situácie v jeho type zamerania, frekvencie a šírenia,
  • Ako prebieha a čo vám môže priniesť RedTeaming?
  • Úplne nová technológia pentestingu od izraelského start-upu Pentera – riešenie založené na vysokej miere zapojenia umelej inteligencie,
  • Aktuálne technologické updaty,
  • Ako zaistiť optimálnu bezpečnosť aplikácií, SIEM a ďalšie?
  • Vzdelávanie budúcich špecialistov kyberbezpečnosti pre potreby firiem a organizácií v regióne…

Usporiadatelia si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Určené pre:

vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Vstupné:

Vstup na konferenciu je pre účastníkov bezplatný.
Zástupcovia firiem poskytujúcich komerčné služby v oblasti IT hradia účastnícky poplatok 150 EUR na osobu.

Viac informácií na kontakte: katarina.martiskova@sopk.sk 

Date

21. 03. 2024

Time

8:30
Hotel ELIZABETH Trenčín

Lokalita

Hotel ELIZABETH Trenčín
Hotel ELIZABETH Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovensko

Cena

Zdarma

Program

Hodinový rozvrh

Program

8:30 - 9:00
registrácia
9:00 - 9:10
Úvodné slovo
Ivo Říha, predseda predstavenstva CEDEG
9:10 - 9:30
Aktuálne výzvy implementácie NIS2
SK Csirt
9:30 - 9:50
SIEM a SOC dva piliere kybernetickej bezpečnosti od spoločnosti ARICOMA
Eduard Hertl, ARICOMA
9:50 - 10:15
CASE STUDY – ZAISTENIE KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI V NIE/VÝROBNEJ SPOLOČNOSTI
ján Lichvár, axenta
10:15 - 10:40
WAFka a zálohovanie v cloud prostredí Barracuda
Lukáš Babčický, COMGUARD
10:40 - 11:05
Coffee Break 1
11:05 - 11:30
Ako postaviť neviditeľnú sieť, ktorá meria výkon vašich aplikácií
Michal Dolejší, Exclusive Networks Czechia, Peter Majerčák, Extreme Networks
11:30 - 11:55
ANATOMIA ÚTOKOV NA DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC
JAN KALABUS, Filip Gieci PROGRESS
11:55 - 12:20
bude doplnené
12:20 - 12:45
bude doplnené
12:45 - 13:10
RIESENIA M365 – SHAREPOINT V CLOUDE
Eduard Hertl, ARICOMA
13:10 - 13:20
Služby Enterprise Europe Network
Ján Václav, SOPK
13:20
losovanie vecných cien vendorov, koniec podujatia
Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.