Slovenská obchodná a priemyselná komora, Stredoevropské uskupenie CEDEG,Národní klastrová asociace a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanej praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických riešení:

Kybernetická bezpečnosť v regiónoch – Západné Slovensko

Intro

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Usporiadatelia, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Stredoevropské uskupenie CEDEG, Národní klastrová asociace si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Určené pre:

vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Vstupné:

Vstup na konferenciu je pre účastníkov bezplatný.
Zástupcovia firiem poskytujúcich komerčné služby v oblasti IT hradia účastnícky poplatok 150 EUR na osobu.

Viac informácií na kontakte: katarina.martiskova@sopk.sk

Date

24. 05. 2022

Time

8:30
Hotel ELIZABETH Trenčín

Lokalita

Hotel ELIZABETH Trenčín
Hotel ELIZABETH Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovensko

Cena

Zdarma

Program

Hodinový rozvrh

Program

8:30 - 9:00
registrácia
9:00 - 9:10
Úvodné slovo
Ivo Říha, CEDEG
9:10 - 9:35
Kybernetická bezpečnosť z pohľadu zákona
Matej Šalmík, SK-CERT, NBÚ
9:35 - 9:55
Valka na Ukrajine a jak se zmenil pohled na bezpecnost?
Tomáš Vobruba, Check Point
9:55 - 10:20
Bezpečnosť prevádzkovaných webových aplikácii
Jakub Šumpich, ALEF (F5)
10:20 - 10:45
Využitie zabezpečenia DNS vrstvy v jednotlivých oblastiach kybernetickej bezpečnosti
Robert Šefr, Whalebone
10:45 - 11:10
Coffee Break
11:10 - 11:35
Proaktivní Detekce, Investigace a Reakce na bezpečnostní hrozby
Ondřej Hubálek, SOPHOS, Miroslav Vojtek, Data Trend Services
11:35 - 12:00
Moderní nástroje pro bezpečnou pracovní identitu
Petr Ciprys, ProID
12:00 - 12:10
Možnosti podpory inovácii prostredníctvom EEN
Ján Václav, SOPK
12:10
Losovanie vecných cien vendorov, koniec podujatia, konec akce