Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Národní klastrová asociace, středoevropský metaklastr CEDEG  a partneři vás jakožto VIP představitele zvou k participaci na interaktivním besedu věnovanou praktickým prezentacím, doporučením a diskusi nad nejnovějšími otázkami a technologickými výzvami současné kyberbezpečnosti ve  firmách obranného a bezpečnostního průmyslu.

Aktuální výzvy a řešení kyberbezpečnosti ve firmách obranného a bezpečnostního průmyslu

Určeno pro:

šéfové a manažeři kyberbezpečnosti, manažeři bezpečnosti, šéfové IT, IT pracovníci, manažeři, vedoucí představitelé firem

Každý z účastníků této VIP akce získává na základě participace věcný dárek od pořadatelů a partnerů.

Akce je určena pouze firmám obranného a bezpečnostního průmyslu.

Program

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
unicorn systems