CEDEG, z.s. a generální partner Trend Micro vás zvou na setkání členů „CISO CLUBu“ – besedu se zajímavými hosty

Beseda CISO 3

Diskutovaná témata:

Oblast kyberbezpečnosti zažívá ruku v ruce s postupující digitalizací firem a organizací, nejen s ohledem na COVID a konflikt na Ukrajině, výraznou dynamizaci vývoje. Na jedné straně je tu množství nových technologických výzev viz např. změna situace v typu zaměření, četnosti a šíření ransomware. Do toho přicházejí nové normy, které budou mít zcela zásadní dopad na zajištění bezpečnosti firem a organizací v kyberprostoru (ZKB, NIS2…).  

Na druhé straně je zcela zásadním článkem digitální bezpečnosti člověk. Současné výzvy a stupeň vývoje dění v kyberprostoru si vyžadují velké množství kvalifikovaných lidí, kterých dle dostupných analýz pouze v ČR chybí cca 20-30 tisíc.

Jak se s touto situací vypořádat? A jak řešit ve firmách a významných organizacích otázky jako jsou outsoursing partnera, služby vendora nebo změna z přístupu „best of bread“ na platformu, která poskytuje komplexnější pohled…

Vážení hosté z řad ředitelů digitální bezpečnosti budou na setkání Česko-Slovenského CISO Clubu prezentovat své zkušenosti s řešením nejen výše zmíněných otázek.

 

Prezentující:

Ředitelé digitální bezpečnosti významných firem a organizací

Určeno pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, ředitelé digitální bezpečnosti firem a organizací

Pořadatel:

CEDEG, z.s.

Hlavní partner akce:

Trend Micro

Program

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.