CEDEG, z.s. a poisťovňa Colonnade vás pozývajú na stretnutie členov „CEDEG Česko-Slovenského CISO CLUBu“

Česko-Slovenský CISO Club Bratislava

Téma: Poistenie kybernetických rizík

VIP stretávanie bezpečnostných manažérov a šéfov IT najvýznamnejších firiem a organizácií

 

Diskutované témy:

Oblasť kyberbezpečnosti zažíva ruka v ruke s postupujúcou digitalizáciou firiem a organizácií, nielen s ohľadom na COVID a konflikt na Ukrajine, výraznú dynamizáciu vývoja. Na jednej strane je tu množstvo nových technologických výziev viď napr. zmena situácie v type zamerania, frekvencie a šírenia ransomware. Do toho prichádzajú nové normy, ktoré budú mať úplne zásadný dopad na zaistenie bezpečnosti firiem a organizácií v kyberbezpečnostnom priestore (ZKB, NIS2…).

Na klubovom stretnutí sa dozviete informácie o posledných útokoch vo firemnom prostredí v regióne Česka a Slovenska, a dopady týchto útokov. Následne sa dozviete o možnosti krytia dopadov kybernetických útokov pomocou poistenia, rozsah krytia a reálne skúsenosti s likvidáciou u českého zákazníka. Zároveň sa pokúsime vyvrátiť niektoré mýty spojené s poistením kybernetických rizík na Slovensku.

Prezentujúci:

Riaditelia digitálnej bezpečnosti významných firiem a organizácií

Určené pre:

šéfovia bezpečnosti, šéfovia IT, riaditelia digitálnej bezpečnosti firiem a organizácií

Usporiadateľ:

CEDEG, z.s.

Za podpory:

Poisťovňa Colonnade

 

Program

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.