CEDEG, z.s., Trend Micro a F5 vás zvou na setkání členů „Česko-Slovenského CISO CLUBu“ 

Česko-Slovenský CISO Club

Diskutovaná témata:

Oblast kyberbezpečnosti zažívá ruku v ruce s postupující digitalizací firem a organizací, nejen s ohledem na COVID a konflikt na Ukrajině, výraznou dynamizaci vývoje. Na jedné straně je tu množství nových technologických výzev viz např. změna situace v typu zaměření, četnosti a šíření ransomware. Do toho přicházejí nové normy, které budou mít zcela zásadní dopad na zajištění bezpečnosti firem a organizací v kyberprostoru (ZKB, NIS2…).

Tématicky bude setkání tentokrát zaměřeno zejména na DDoS útoky. O své zkušenosti se podělí několik společností z Českého prostředí, které zažily útoky na vlastní infrastruktuře. Dozvíte se, jak útoky probíhaly, jak je konkrétní firmy (ne)zvládly, a jaká opatření po útoku zvolili.

Na druhé straně je zcela zásadním článkem digitální bezpečnosti člověk. Současné výzvy a stupeň vývoje dění v kyberprostoru si vyžadují velké množství kvalifikovaných lidí, kterých dle dostupných analýz pouze v ČR chybí cca 20-30 tisíc.

Jak se s touto situací vypořádat? A jak řešit ve firmách a významných organizacích otázky jako jsou outsoursing partnera, služby vendora nebo změna z přístupu „best of bread“ na platformu, která poskytuje komplexnější pohled…

Vážení hosté z řad ředitelů digitální bezpečnosti budou na setkání Česko-Slovenského CISO Clubu prezentovat své zkušenosti s řešením nejen výše zmíněných otázek.

Prezentující:

Ředitelé digitální bezpečnosti významných firem a organizací

Určeno pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, ředitelé digitální bezpečnosti firem a organizací

Pořadatel:

CEDEG, z.s.

Hlavní partner akce:

Trend Micro

Partner:

F5

Program

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.