CEDEG, z.s. a F5 vás zvou na setkání členů „CEDEG Česko-Slovenského CISO CLUBu“

Česko-Slovenský CISO Club Praha

Diskutovaná témata:

Oblast kyberbezpečnosti zažívá ruku v ruce s postupující digitalizací firem a organizací, nejen s ohledem na COVID a konflikt na Ukrajině, výraznou dynamizaci vývoje. Na jedné straně je tu množství nových technologických výzev viz např. změna situace v typu zaměření, četnosti a šíření ransomware. Do toho přicházejí nové normy, které budou mít zcela zásadní dopad na zajištění bezpečnosti firem a organizací v kyberprostoru (ZKB, NIS2…).

Dodržování zásad a principů nulové důvěry (Zero Trust) je v současnosti jedním z nejvhodnějších postupů, jak co nejkomplexněji zabezpečit informační systémy ve firmách a organizacích. Dílčí zkušenosti, příklady úspěšné implementace Zero Trust přístupů, tipy, nápady a další souvislosti budou předmětem setkání, prezentací a diskuse CISO ředitelů, kyberbezpečnostních manažerů a šéfů IT nejvýznamnějších českých firem a organizací na setkání 30. listopadu 2023 v Praze.

Prezentující:

Ředitelé digitální bezpečnosti významných firem a organizací

Určeno pro:

Výhradně pro ředitele CISO, manažery kybernetické bezpečnosti a vedoucí IT z významných českých firem a organizací.

Pořadatel:

CEDEG, z.s.

Partner akce:

F5

Program

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.