Středoevropské uskupení CEDEG, Národní klastrová asociace, Královéhradecký kraj, CIRI, Univerzita Hradec Králové, IRESA a partneři vás zvou k participaci na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení:

Hradec Králové

zlinsky-kraj
zlinsky-kraj

Prezentující:

Zástupci CEDEG/NCA, vedení Královéhradeckého kraje, Univerzita Hradec Králové a zástupci partnerských technologických firem: ESET, Axenta, TeskaLabs, Tech Data,  a další.

Diskutovaná témata:

– Přehled aktuálních hrozeb v kyberprostoru.
– Jak se v kyberprostoru chovat?
– Jaké jsou aktuálně nejosvědčenější typy? technologií zabezpečení firem a organizací
– Jaké osvědčené a sofistikovanější typy SW a další související bezpečnostní technologie lze v rámci zabezpečení pořídit pro ochranu výroby a dat v konkrétní organizaci, obci či firmě?
– Migrace a zabezpečení cloudu – ano či ne?

Pořadatelé, Národní klastrová asociace,  středoevropský metaklastr CEDEG, Královéhradecký kraj, CIRI, IRESA CZ si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Určeno pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol

Vstupné:

Vstup pro zástupce výrobních a obslužných firem, měst, krajů a jejich organizací, subjektů kritické infrastruktury, výzkumných organizací, vysokých škol a bezpečnostních složek zdarma.

Zástupci firem vykonávajících poradenství v oblasti kyberbezpečnosti hradí vstupní poplatek 3 500 Kč + DPH hotově při prezenci.

Dárek:

Každý účastník obdrží od našeho partnera TIS partners dárek:
Heimdal Threat Prevention Home: 6-ti měsíční licence ochrany PC/Windows nebo MacOS, popřípadě Android proti pokročilým hrozbám, které umí spolehlivě překonat i ochranu nejmodernějšími antiviry.
VÍCE INFORMACÍ O LICENCI

Podmínky fyzické účasti na akci:

Počet míst omezen. Program i bezpečnostní opatření budou upravována dle aktuálních požadavků vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. Platná jsou pravidla Ministerstva zdravotnictví pro den konání akce. Změny ve struktuře programu s ohledem na vývoj zdravotní situace vyhrazeny.
Finální logistika akce bude účastníkům sdělena nejpozději 2 dny před akcí.
Účastníci akce svojí prezencí souhlasí s případným pořizováním fotodokumentace z důvodu PR akce a současně berou odpovědnost za jakákoliv případná rizika plynoucí z jejich účasti na akci.

Smart Akcelerátor Královéhradeckého kraje II CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0015065

Program

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Proofpoint
Axenta