Stredoevropské uskupenie CEDEG, Inovačné centrum Košického kraja, Košický kraj, Združenie miest a obcí Slovenska a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanú praktickým odporučeniam a prezentáciám účelných technických riešení:

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V REGIÓNOCH – KOŠICE 2022

POZOR – ZMENA DÁTUMU!!!

zmos

Intro

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Usporiadatelia a partneri si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Určené pre:

vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Vstupné:

Vstup na konferenciu je pre účastníkov bezplatný.
Zástupcovia firiem poskytujúcich komerčné služby v oblasti IT hradia účastnícky poplatok 150 EUR na osobu.

 

Program

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.