Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

V souvislosti s rychle pokračujícím tempem digitalizace zdravotnictví je téma kybernetické a informační bezpečnosti nemocnic stále naléhavější. Kvalitní poskytování zdravotní péče bez odpovídajícího zabezpečení si dnes již nelze představit. Spolehlivost technologií od zdravotnické techniky po informatiku hraje v moderních nemocnicích zásadní roli. Každý výpadek bezprostředně ohrožuje zdraví i životy.

Společnost ATOS IT Solutions and Services, s.r.o. si je těchto hrozeb vědoma a je připravena na rizika nejen reagovat, nýbrž jim účinně předcházet. Budování nových nemocnic stejně jako transformace stávajících zdravotnických zařízení obnáší poskytování jednak moderních sofistikovaných řešení, jednak profesionálních služeb, ale také změny procesů a v neposlední řadě i vzdělávání personálu a veřejnosti. To vše na odpovídající bezpečnostní úrovni.

Proto jsme pro Vás připravili konferenci KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE ZDRAVOTNICTVÍ. Atraktivní program Vám pomůže se lépe v této problematice zorientovat a nabízí některá východiska stejně jako možnost financování plánovaných projektů.

Tato událost se bude konat ve dnech 9. -10. června v Brně.  Prosím, rezervujte si čas, aby Vám neunikly přednášky zástupců ministerstev z České republiky i ze Slovenska, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, a mnoha dalších organizací například z Velké Británie, Německa či Izraele.

Program je sestaven:

– se znalostí osvědčených postupů z již implementovaných projektů,
– na základě zkušeností z reálných bezpečnostních incidentů,
– včetně panelové diskuze.

Osobní setkání s odborníky na kybernetickou bezpečnost Vám poskytne příležitost k individuálním konzultacím Vašich problémů a potřeb.

Účast na konferenci je pro pracovníky nemocnic zdarma.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.