Pozvánka na konferenci praktických inspirací (nejen) pro veřejnou správu.

Liberec

Partneři

Národní klastrová asociace, středoevropské uskupení CEDEG, Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje, Liberecký kraj, Technická univerzita Liberec

Další ročník akce zabývající se vlivem a využitím technologií při rozvoji agend veřejné správy přináší nové inspirace, praktické zkušenosti a konkrétní příklady moderních technologií, které využívají obce, regiony a další organizace při optimalizaci, digitalizaci
a automatizaci infrastruktury, dopravní obslužnosti, ve vlastním provozu, energetice a souvisejících oblastech. Důležitou součástí je komplexní zabezpečení těchto
technologií.

  • Jak mohou komunikovat autobusy mezi sebou, se zastávkami a dalšími prvky MHD?
  • Úřady stále častěji uvažují o robotizaci/automatizaci vybraných procesů jejich agendy.
  • Budování datových platforem a jejich aplikací.
  • Pro hackera není nic problém, a to ani u digitálních systémů ve veřejné správě – etický hacker však poukáže na aktuální slabá místa v ochraně kyberprostoru organizací.
  • Využití krizových informačních systémů, a ochrana měkkých cílů.
  • Vhodné využití technologií může napomáhat zdravějšímu životu a bydlení a asistovaný život pro seniory jako služba místní samosprávy a další témata…
  • Praktické ukázky vybraných, úspěšně nasazených technologických řešení a zkušenost z ČR i zahraničí.

Pořadatelé si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Určeno pro:

Zastupitelé obcí a měst, vedoucí představitelé obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol, šéfové IT a odborů regionální/strategického rozvoje obcí a firem.

Akce se koná pod záštitou rektora Technické univerzity v Liberci a radního pro řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování Libereckého kraje.

Program