Národní klastrová asociace, Technologické inovační centrum, středoevropský metaklastr CEDEG, Zlínský kraj, Network Security Monitoring Cluster, SOPK a partneři vás zvou k participaci na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení:

Online

zlinsky-kraj
tic zlin

PREZENTUJÍCÍ

Zástupci NCA/CEDEG, vedení Zlínského kraje a partnerských technologických firem: ESET, ATOS, Proofpoint, AEC, Veracomp, ProID, ALEF/F5, Novicom, Axenta, TIS Partners a další.

Těšit se můžete na přehled nejaktuálnějších kyberbezpečnostních rizik a recepty na jejich eliminaci…

DISKUTOVANÁ TÉMATA

– Jak reagovat na aktuální hrozby a zabezpečit se před nimi?
– S jakými typy hrozeb se můžeme setkat v současné fázi digitalizace?
– Potřebujete zabezpečit firemní či úřední data v souladu s legislativou GDPR?
– Jaké osvědčené a sofistikovanější typy SW a další související bezpečnostní technologie lze v rámci zabezpečení pořídit pro ochranu výroby a dat v konkrétní organizaci, obci či firmě?
– A další témata…

Pořadatelé, Národní klastrová asociace, Technologické inovační centrum, středoevropský metaklastr CEDEG, Zlínský kraj, Network Security Monitoring Cluster, IRESA CZ si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Určeno pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol

Vstupné:

Vstup pro zástupce výrobních a obslužných firem, měst, krajů a jejich organizací, subjektů kritické infrastruktury, výzkumných organizací, vysokých škol a bezpečnostních složek zdarma.

Zástupci firem vykonávajících poradenství v oblasti kyberbezpečnosti hradí vstupní poplatek 3 500 Kč + DPH hotově při prezenci.

Dárek:

Každý účastník obdrží od našeho partnera TIS partners dárek:
Heimdal Threat Prevention Home: 6-ti měsíční licence ochrany PC/Windows nebo MacOS, popřípadě Android proti pokročilým hrozbám, které umí spolehlivě překonat i ochranu nejmodernějšími antiviry.
VÍCE INFORMACÍ O LICENCI

Podmínky fyzické účasti na akci:

Počet míst omezen. Program i bezpečnostní opatření budou upravována dle aktuálních požadavků vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. Platná jsou pravidla Ministerstva zdravotnictví pro den konání akce. Změny ve struktuře programu s ohledem na vývoj zdravotní situace vyhrazeny.
Finální logistika akce bude účastníkům sdělena nejpozději 2 dny před akcí.

Program

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Axenta
Proofpoint