Národní klastrová asociace, ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, CEDEG, IRESA CZ a partneři vás zvou na konferenci věnované nabídce cloudových služeb a kyberbezpečnostních řešení:

SČK – Cloudové služby a bezpečnost

Prezentující:

Zástupci NCA/CEDEG, Tech Data – A TD SYNNEX Company, Thales, ProID a další.

Dvě aktuální témata, tedy situace spojená s Covid19 a bezpečnostní situace v Evropě, posunují trendy v oblasti informačních technologií ve výrobních firmách i veřejném sektoru zcela zásadně.

Na jedné straně stále více firem a organizací přechází či zvažuje přechod do cloudového prostředí. Na druhé straně roste tlak na zabezpečení IT systémů, včetně služeb využívaných právě v cloudovém prostředí…

Diskutovaná témata:

– přesun IT infrastruktury a šíře možných služeb v cloudovém prostředí
– přednosti i výzvy aplikací v cloudu
– ochrana dat a služeb v cloudu
– aktuální rizika kyberprostoru ve firmách, veřejné správě i subjektech kritické infrastruktury
– přehled nejaktuálnějších kyberbezpečnostních rizik a recepty na jejich eliminaci
– lidské zdroje v kyberprostoru a mnohá další témata

 

Pořadatelé si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Určeno pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol

Vstupné:

Vstup pro účastníky zdarma.

Zástupci firem vykonávajících poradenství v oblasti kyberbezpečnosti hradí vstupní poplatek 3 500 Kč + DPH předem převodem na účet.

Program

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.