Středoevropský metaklastr CEDEG, Národní klastrová asociace, Inovační centrum Ústeckého kraje, IRESA CZ a partneři vás zvou na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení:

Ústecký kraj

Prezentující:

Zástupci NCA/CEDEG, Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), F5 / Alef, ProID, Awin IT, Axenta, TIS Partners a další.

Dvě aktuální témata, tedy situace spojená s Covid19 a bezpečnostní situace v Evropě, posunují trendy v oblasti informačních technologií ve výrobních firmách i veřejném sektoru zcela zásadně.

Na jedné straně stále více firem a organizací přechází či zvažuje přechod do cloudového prostředí. Na druhé straně roste tlak na zabezpečení IT systémů, včetně služeb využívaných právě v cloudovém prostředí…

Diskutovaná témata:

– aktuální trendy a hrozby v kyberprostoru v souvislosti s krizí na Ukrajině a dopady pandemie Covid19
– zlepšení detekce hrozeb, ochrana firemních sítí, zabezpečení služeb v cloudu, možnosti externího, kontinuálního, bezpečnostního dohledu
– ochrana identity , firemních dat a zabezpečení aplikací
– nová, technologicky unikátní, řešení a další témata

Pořadatelé si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Určeno pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol

Vstupné:

Vstup pro účastníky zdarma.

Zástupci firem vykonávajících poradenství v oblasti kyberbezpečnosti hradí vstupní poplatek 3 500 Kč + DPH předem převodem na účet.

Program

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.