Slovenská obchodná a priemyselná komora, Stredoevropské uskupenie CEDEG,Národní klastrová asociace a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanej praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických riešení:

ZÁPADNÉ SLOVENSKO – 21.3.2024

Intro

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Diskutované témy

  • Ako sa mení kyberbezpečnosť v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a COVIDom?,
  • Nová smernica NIS2 a schopnosť firiem a organizácií riešiť kybernetickú bezpečnosť,
  • Aktuálne skúsenosti s útokmi ransomware a zmena situácie v jeho type zamerania, frekvencie a šírenia,
  • Ako prebieha a čo vám môže priniesť RedTeaming?
  • Úplne nová technológia pentestingu od izraelského start-upu Pentera – riešenie založené na vysokej miere zapojenia umelej inteligencie,
  • Aktuálne technologické updaty,
  • Ako zaistiť optimálnu bezpečnosť aplikácií, SIEM a ďalšie?
  • Vzdelávanie budúcich špecialistov kyberbezpečnosti pre potreby firiem a organizácií v regióne…

Usporiadatelia si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Určené pre:

vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Vstupné:

Vstup na konferenciu je pre účastníkov bezplatný.
Zástupcovia firiem poskytujúcich komerčné služby v oblasti IT hradia účastnícky poplatok 150 EUR na osobu.

Viac informácií na kontakte: katarina.martiskova@sopk.sk 

Program

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.