Slovenská obchodná a priemyselná komora, Národní klastrová asociace, Středoevropský klaster CEDEG ako i ďalší partneri organizujú konferenciu venovanú vládnym odporučeniam a prezentácii praktických technických riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti:

Zvolen

Intro

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chodu firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Usporiadatelia, Národná klastrovej asociácia, Plzeňský kraj, Klaster Mechatronika, stredoeurópsky metaklastr Cedega, Network Security Monitoring Cluster, Czechinvest, IRESA CZ si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj & nbsp; bez predchádzajúceho upozornenia.

Určené pre:

vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Vstupné:

Vstup na konferenciu je pre účastníkov bezplatný.

Zástupcovia firiem poskytujúcich služby v oblasti IT hradí účastnícky poplatok 150 EUR na osobu.

Stanovisko organizátorov ku COVID opatreniam:

Prosíme záujemcov o účasť na podujatí, aby sa registrovali aj napriek stále sa meniacim opatreniam vlády SR. Len s registrovanými osobami je možné viesť efektívnu komunikáciu o organizačných záležitostiach podujatia. Organizátori si neuplatňujúsankčné poplatky pri zrušení účasti na podujatí.

Podmienky fyzickej účasti na akcii:

Akcia sa bude konať za predpokladu rozvoľnenie súčasných anti-covidových opatrenia, kedy budú aplikované konkrétne opatrenia vztiahnutá k dátumu konania akcie.

Účastníci akcie prijímajú na základe registrácie všetku zodpovednosť spojenú s ich účasťou na akciu.

Hygienické podmienky v duchu zásad Anti-Covid19 – participanti budú pri sebe mať pre prípad potreby preukázanie u registrácie či inej kontroly v deň akcie platné potvrdenie podľa aktuálnych požiadaviek zo strany štátu. Bude upresnený E-MAILOM PRED konaním akcie.


Predpokladané požiadavky:

  • – Negatívne antigénne alebo PCR test na Covid19 (nie staršie ako 72 hodín)
  • – Potvrdenie o očkovaní proti COVID19
  • – Potvrdenie o prekonanom ochorení (s ukončením choroby najdlhšie 180 dní pred konaním akcie).

Program