CEDEG
Česko –Slovenský
CISO club

Co je Česko-Slovenský CISO CLUB?

CISO CLUB je VIP platformou pro výhradní setkávání ředitelů kyberbezpečnosti a kyberbezpečnostních manažerů významných firem a organizací.

Při setkání jádrové skupiny nově vytvořeného Česko-Slovenského CISO CLUBu, které proběhlo dne 22. 11. 2022, byl položen základ pro pravidelná setkávání a besedy s pozvanými odbornými hosty nového VIP uskupení skupiny CSO ředitelů a kyberbezpečnostních manažerů. Hlavním partnerem prvních setkání byla společnost Trend Micro.

Nejedná se pouze o networkingovou platformu se zajímavými odbornými prezentacemi, ale také o prostředí, které diskutuje aktuální témata s možností generování podnětů pro rozhodování centrálních institucí v Česku a na Slovensku.

Česko-Slovenský CISO Club se schází 6x ročně, 3x v Praze a 3x v Bratislavě, v počtu 20-35 diskutujících účastníků na akci.

Příští setkání CEDEG Česko-Slovenského CISO Clubu se uskuteční v Bratislavě 1. února 2024 a v Praze 18. dubna 2024. Více informací již brzy.

Stretnutie “CEDEG Česko-Slovenského CISO Clubu” – Bratislava, 5. 12. 2023

Dňa 5. 12. 2023 sa konalo ďalšie spoločné stretnutie Česko-Slovenského CISO clubu na Slovensku, v Bratislave v priestoroch Restaurant Parlament. Participujúci manažéri diskutovali podrobne témy z oblasti poistenia kyberbezpečnostných rizík podľa rôznych prípadov ich riešení vo firemnom aj verejnom sektore.

Prezentujúcimi boli: Maroš Barabas (Aricoma) a Ivan Holly (Colonnade Insurance S. A., Branch Slovakia) Veľké poďakovanie patrí aj partnerovi akcie, spoločnosti Colonnade Insurance S. A., Branch Slovakia.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie slovenskej časti „CEDEG Česko-Slovenského CISO CLUBu“ v Bratislave, ktoré je naplánované na 1. 2. 2024.

Setkání “CEDEG Česko-Slovenského CISO CLUBu” v Praze 30. 11. 2023

Dne 30. listopadu v Praze proběhlo další setkání Česko-Slovenského CISO CLUBu, který je uzavřenou odborně networkingovou skupinou pro ředitele kybernetické bezpečnosti a manažery kybernetické bezpečnosti velkých firem a organizací.
CZ-SK CISO Club je prostředí pro sdílení zkušeností a diskuse nad nejaktuálnějšími odbornými tématy digitální bezpečnosti. Tématem tohoto setkání bylo dodržování zásad a principů nulové důvěry (Zero Trust), který je v současnosti jedním z nejvhodnějších postupů, jak co nejkomplexněji zabezpečit informační systémy ve firmách a organizacích.

Děkujeme za podnětné prezentace a následnou diskusi: Juraj Turský (AERO Vodochody AEROSPACE a.s.), Pavel Hejduk (ČEZ) a Martin Kylián (F5). Příští akcí CZ-SK CISO Clubu je setkání slovenské části klubu v Bratislavě dne 5. 12. 2023. Partnerem tohoto setkání byla společnost F5. Programem provázel předseda představenstva CEDEG, z.s. Ivo Říha.

Galerie

Prohlédněte si fotogalerii s dalších setkání CISO klubu

Václav Adamec

Václav Adamec se již během studií na Masarykově univerzitě začal věnovat obchodu a marketingu, kterým zůstal věrný po celou svou profesní kariéru. Díky zkušenostem ze soukromého, státního i neziskového sektoru získal dobré povědomí o potřebách a limitech jednotlivých typů organizací, z nichž dodnes těží při poradenství i realizaci zakázkových AI projektů v různých odvětvích. Mezi jeho největší karierní úspěchy patří například spoluautorství projektu SLAID (Self-learning Autonomous AI Devices), který patří mezi jeden z 60 významných evropských projektů, vybraných Evropskou komisí coby klíčové pro budoucnost evropského polovodičového průmyslu. Dnes působí jako obchodní ředitel jedné z nejetablovanějších českých společností vyvíjejících AI řešení, brněnské Gauss Algorithmic.

Petr Smolník

Petr Smolník se již více než dvacet let věnuje ICT technologiím se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. Je zakladatelem a šéfredaktorem mezinárodního vydavatelství AVERIA LTD., které úspěšně řídí v roli CEO a má tedy bohaté zkušenosti v oboru.

V roce 2008 založil svůj první online komunitní web s důrazem na ICT bezpečnost, který nesl název IT SECURITY.cz. O rok později vzniklo pod jeho vedením mezinárodní vydavatelství AVERIA LTD., které mělo svůj počátek ve zmiňovaném webu IT SECURITY a postupně se rozšířilo do podoby vydávání a správy 15 komunitních webů a dvou oborových časopisů. Komunitní web ICT NETWORK NEWS je dnes vydáván v šesti jazykových mutacích. V minulosti zastával funkci člena rady a tiskového mluvčího ČESKÉHO INSTITUTU MANAŽERŮ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI a byl také poradcem poslance v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti.

Z nadhledu kybernetické bezpečnosti se Petr Smolník redakčně zabývá tématy jako ICT technologie, smart cities a IOT, umělá inteligence, sociální sítě, průmysl X.0 a celou řadou dalších. Zároveň působí na českém a slovenském trhu jako významný B2B influencer, který se soustředí na edukaci v oblasti kybernetické bezpečnosti a školení sociálních sítí, především platformy LinkedIn. V současnosti je jeho novým projektem oborový časopis eGOVERNMENT.NEWS.

Miroslav Hutňan

Miroslav Hutňan se po studiích na Masarykově univerzitě věnoval projektovému řízení v oblasti léčivých přípravků pro moderní terapie v rámci aktivit fondu Gradus skupiny RSJ. Postupně se přes své působení na Ústavu molekulární a translační medicíny UP jako Business development manager a Národní koordinátor evropské infrastruktury pro translační medicínu EATRIS dostal k problematice inovací, zejména těch vycházejících z technologií vyvinutých ve veřejné sféře.

Kromě spolupráce na rozvoji inovačního hubu DIGI2Health spolupracuje s firmami v oblasti produktové a regulační strategie se zaměřením na digitální zdravotnické prostředky. V poslední době se aktivně podílí na digitalizaci zdravotnictví, a to jak prací pro Vědeckotechnický park UP, tak prací pro společnost STAPRO, která je lídrem na trhu informačních systémů používaných v nemocnicích, laboratořích a ordinacích praktických lékařů.

Jaroslav Lískovec

Jaroslav Lískovec je ředitelem EDIH ČVUT. Od 2018 do 2022 byl ředitelem Národního centra Průmyslu 4.0. Na EDIH ČVUT působí v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Předtím působil jako ředitel sekce strategie a bezpečnosti státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), kterou pomáhal zakládat pro Ministerstvo vnitra ČR. Zasloužil se také o sloučení ICT České pošty do NAKIT. Předtím působil v Cze- chInvestu v oblasti přípravy a výstavby strategic- kých průmyslových zón. Působil také jako poradce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v oblasti inovací, investic a ekonomické strategie. V této pozici byl zodpovědný za projekt sloučení agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Působí na české start-up scéně a transferu technologií.

Maroš Barabas

Vyštudoval doktorský študijný program na Fakulte informačních technologií, VUT v Brně so špecializáciou na bezpečnosť a zameraním na behaviorálne aspekty sieťovej komunikácie, kde doteraz pôsobí ako výskumný pracovník. V roku 2006 nastúpil do novo vznikajúcej českej pobočky spoločnosti Red Hat, kde od roku 2008 pôsobil v tíme zameranom na bezpečnosť Linuxových systémov a to až do roku 2011. Od začiatku roku 2012 pracoval na pozícii Senior IT Security Consultant v spoločnosti AEC a od roku 2014 viedol tím špecialistov zameraných na bezpečnostné technológie. Aktuálne na pozícii vedúceho produktového manažmentu zodpovedá za stratégiu a inovácie produktového portfólia AEC. Profesionálne sa venuje hlavne oblasti bezpečnostných technológií, návrh, implementáciu a audit bezpečnostných architektúr a systémov. V neposlednom rade sa zapája do šírenia bezpečnostného povedomia odbornými a vedeckými publikáciami na bezpečnostných konferenciách, v odborných a vedeckých časopisoch, vrátane odbornej výuky na univerzitách.

Ivo Říha

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze je předsedou představenstva středoevropského uskupení pro digitalizaci a progresivní environmentální technologie CEDEG z.s. a viceprezidentem pro rozvoj a digitalizaci Národní klastrové asociace (NCA). Ivo Říha se v manažerských a analytických pozicích věnuje dlouhodobě zejména oblasti inovací, digitalizace, kyberbezpečnosti, regionálnímu rozvoji a podpoře vzdělávání. Spoluzaložil, vybudoval a byl mj. prvním ředitelem Středočeského inovačního centra, společné organizace Akademie věd ČR a Středočeského kraje. Několik let se v technologických firmách věnoval rozvoji českého a slovenského trhu v oblasti digitální bezpečnosti. Od roku 2018 realizuje s týmem roadshow v několika tématech digitalizace, která každoročně probíhá v 8 českých a 2 slovenských regionech. V letech 2019 až 2022 se Ivo Říha podílel na přípravě inovačních projektů (digitalizační témata, spolupráce s izraelským výzkumem) v rámci expertního inovačního týmu Libereckého kraje. Od roku 2020 se podílí na designu a spolukoordinuje nastavení a rozvoj služeb konsorcia subjektů „EDIH Severní a východní Čechy”. Ivo Říha také vede Programovou radu Czecho-Slovak Technology Summitu.